Verbinding verbroken?

Bekijk de themabekendmakingsvideo hier!

Samen door één deur, van burger tot politiek

Thesaurae thesaurique et thesaurentes, amicae amicique, 

Op dit PaasCongres zullen we het hebben over polarisatie en samenwerking. Dit thema kent verschillende aspecten, die hier kort zullen worden uitgewerkt om u een beter beeld van het onderwerp te geven.

Je kunt kijken naar polarisatie en verbinding in de samenleving, dus tussen verschillende individuen of groepen. In de vorige eeuw, tijdens de verzuiling, leefde iedereen in zijn eigen bubbel en had men nauwelijks tot geen contact met mensen uit andere zuilen. De tijd van de verzuiling is nu voorbij, maar nog steeds kan men specifieke bevolkingsgroepen onderscheiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afkomst, sociaaleconomische status of levensovertuiging. Ook met de opkomst van het internet ligt het gevaar van verzuiling en verzanden in je eigen bubbel op de loer; we zijn ons allemaal bewust van de fabeltjesfuik, en het is makkelijk om alleen nog maar dingen te zien die aansluiten bij jouw persoonlijke opvattingen.

Een ander toneel waar polarisatie en verbinding een rol spelen is de politiek. Denk maar aan de versplintering van partijen, het onvermogen van het kabinet om tot een compromis te komen over de vluchtelingenproblematiek, of de opkomende extreemrechtse en -linkse partijen. En doet de politiek eigenlijk nog wel zijn werk? Worden verschillende bevolkingsgroepen even goed gerepresenteerd in de politiek? 

Dit is een korte schets van de onderwerpen waar dit congres over zal gaan. Tijdens dit PaasCongres zullen we de gelegenheid bieden om over dit onderwerp in gesprek te gaan, te discussiëren, te leren van sprekers en na te denken over oplossingen. Wij wensen u allemaal een mooi en leerzaam PaasCongres toe!