Workshops

Jeugdzorg – Martine Beudeker

Lange wachtlijsten, veel werkdruk, en een steeds grotere groep jongeren die er behoefte aan heeft. De jeugdzorg staat flink onder druk. Wat kunnen wij hier als samenleving aan doen? Martine Beudeker werkt aan jeugdzorgbeleid in de gemeente Barneveld, en heeft hier wel ideeën over.

Polarisatie in de academische wereld – Gerard Saurwalt & Marlene van der Velden:

De academische wereld gaat ook niet altijd even fatsoenlijk met elkaar om. Grensoverschrijdend gedrag is ook op universiteiten en hogescholen aanwezig, en krijgt steeds meer aandacht.Krijg een sneakpeak van een wetenschappelijk onderzoek naar polarisatie en omgangsvormen in de academische context en gemeenschap.

Burger in Gods Koninkrijk – IFES

Wij zijn allemaal burgers in deze maatschappij en moeten met elkaar samenleven. Maar we zijn ook samen burgers in Gods koninkrijk. Hoe geven we daar praktische invulling aan? Rieke en Alexandera zullen het hier tijdens de workshop over hebben. Thema’s als rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en de rol van je eigen geloof komen hierbij aan bod.

Theologie voor de samenleving – Niels den Hertog

Hoe kan theologie voor een samenleving als geheel van betekenis zijn? Met deze vraag houdt Niels zich onder andere bezig. Tot voor kort was hij predikant van de CGKV te Nijmegen. Nu is hij voltijd aangesteld als docent systematische/publieke theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

House of hope – Cor en Elsbeth Hubach

House of hope is een huiskamer in Rotterdam-Zuid voor mensen die gebukt gaan onder armoede, eenzaamheid en gebrokenheid. Cor en Elsbeth, werkzaam bij house of hope, zullen tijdens de workshop meer inzicht geven hoe zij deze mensen ondersteunen en helpen.

Kansengelijkheid in het onderwijs – Harmjan Vedder

Harmjan Vedder, wethouder van Enschede, zet zich onder andere in voor kansengelijkheid, jeugd en onderwijs. Met deze verantwoordelijke functie kan hij een verschil maken in het leven van jonge mensen en hun toekomst. Tijdens de workshop vertelt hij meer over kansengelijkheid in het onderwijs.

Lobbyisten – Jochem Duinhof en Jonathan Don

Jochem Duinhof en Jonathan Don weten als geen ander hoe de lobbywereld werkt. Bij deze workshop zullen we in discussie gaan over het werk van lobbyisten. Ook zullen we zelf leren hoe je als lobbyist je kan inzetten voor een goed doeleinde. 

Internationale polarisatie en samenwerking – Jan Dirk Stam

Ook op internationaal niveau is er veel sprake van wij-zij denken. Jan Dirk Stam werkt bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar hij zich bezighoudt met het uitbreiden van de EU (Westelijke Balkan en Turkije). Deze workshop zal gaan over internationale samenwerking en polarisatie. 

Knock-out – Joop Gottmers

Van gewone jongen tot drugsbaron en vechtmachine. Hij leefde als een dolle stier, tot hij knock-out ging door God.

Joop Gottmers groeide op als zoon van een café-eigenaar. Zijn leven ontaardde in een uitzichtloze keten van geweld, drugs, heel veel geld en nog meer ellende. Toen ontmoette hij God en dat was het begin van een weg terug, met vallen en opstaan.

De boer en zijn toekomst – Egbert Harmsen

Kan de moderne landbouw duurzamer? En wat kan jouw bijdrage daarin zijn? Egbert is biologisch melkveehouder en gaat daarover graag met jullie in gesprek.